Vaktija

Pocetak Klanja se
Sabah 05:29 06:42
Iz. sunca 07:12
Podne 13:27
Ikindija 16:44
Aksam 19:29
Jacija 20:49 20:59
Džuma namaz na vrijeme!!!

Adresa

E-mail: IZBA/IGBA:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Imam:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Humanitarni fond:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa:
Aarauerstrasse 57
CH-5036 Oberentfelden
Tel: +41 (0) 62 534 06 11
Nat: +41 (0) 77 463 60 82

 

MALI PREDZNACI SUDNJEG DANA (I DIO)

MALI PREDZNACI SUDNJEG DANA (I DIO)

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog

Zaista sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova. Od Njega pomoći, oprosta i upute tražimo. Koga Allah uputi na pravi put on je doista upućen, a koga Allah u zabludi ostavi niko mu ne može na pravi put ukazati. Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed a.s., njegov rob i Poslanik kojeg je poslao da obraduje ummet Džennetom i da ga opomene i zastraši Džehennemom. Neka je salavat na njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe kao i na sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana.

 

 Draga braćo i sestre u imanu i islamu!

Vjerovanje u Sudnji dan, njegove predznake i polaganje računa na Sudnjem danu je sastavni dio vjerovanja. Međutim, čovjek svojom zauzetošću ovosvjetskim užicima, često zaboravi na Sudnji dan, pa je Allah Dž.š., odredio da se pojave predznaci Sudnjeg dana koji ukazuju na njegovu istinitost i sigurni dolazak, pa da kod čovjeka ne ostane ni tračak sumnje u taj dan.

Pod malim predznacima Smaka svijeta podrazumijevaju se događaji o kojima nas je obavijestio Muhammed, s.a.v.s. Oni će se dešavati pred kraj svijeta i označit će skoro nastupanje velikih predznaka ili sami njihov početak.

Izraz ”predznaci Smaka svijeta” uzet je iz kur’anskog i hadiskog teksta. Allah, dž.š, kaže:

”Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu.” Muhammed, 18.

Muhammed, s.a.v.s, u jednom hadisu odgovara na pitanja Džibrila o početku Smaka svijeta, pa kaže:

”Upitani o  tome ne zna ništa više od onog koji pita.” Džibril reče: ”Obavijesti me o njegovim predznacima!” Pa Muhammed, s.a.v.s, odgovori: ”Kada robinja sebi rodi gospodaricu, te kada vidiš bosonoge, siromašne pastire da se nadmeću u izgradnji kuća!”  Dio vjerodostojnog hadisa koji bilježi Muslim u Sahihu.

 Smisao izraza ”mali predznaci” je u tome da nakon njihovog pojavljivanja dolazi vrijeme velikih predznaka Smaka svijeta, koji će nagovijestiti skori nastup Kijametskog dana. U suprotnom ne bi bilo smisla nazivati ih malim predznacima, ako oni svojim obistinjenjem nebi nagovijestili dolazak velikih predznaka.

Mnogi ljudi zasljepljeni svojim nevjerovanjem, zaboravljaju na strahote koje je Allah subhanehu ve te'ala pripremio za nevjernike u Njega i Sudnji dan. Da bi barem malo približili ono što nas je Allah subhanehu ve te'ala obavjestio o Sudnjem danu navešćemo samo dva ajeta:

“Zaista će potres kada Smak svijeta nastupi veliki događaj biti! Na dan kada ga doživite svaka dojilja će zaboraviti ono što doji, a svaka će trudnica plod svoj pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude kao pijane, a oni neće pijani biti već će tako izgledati, zato što će Allahova kazna strašna biti.” 

Pošto znanje o ”Kijametskom Danu” nije dato ni jednom Meleku niti ijednom Poslaniku, i niko nezna kada će nastupiti. Allah dž,š, kaže u suri El-Earaf 187: Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: “To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći.” Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: “To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna.”

Kako god, neke stvari će se desiti pred kijamet ili ”smak svijeta”. Ovi događaji su poznati kao predznaci Sudnjeg Dana, svi Poslanici su obavjestili svoj narod o predznacima Sudnjeg Dana, kao i posljednji Poslanik Muhammed a,s, je obavjestio svoj ummet o ovim predznacima, jasno je opisao i pojasnio dešavanja.

Umm Mu’minin Zejneb bint Džahš prenosi da je Muhammed, došao jednoga dana kod nje, drhteći, pa je rekao: Teško li se Arapima od zla koje se prikučilo. Danas je zastor ispred Je’džudža i Me’džudža otvoren za ovoliko… pa je Poslanik a,s, napravio krug (halku) spojivši palac i prst koji je do njega. Na to sam ga upitala (kaže Ummi Mu’minin): „Allahov Poslaniče, zar ćemo propasti a među nama ima dobrih vjernika?“ Muhammed a,s, odgovori: Da, kada naraste broj ružnih djela. (Buharija i Muslim)

Predznaci Sudnjeg Dana mogu se podjeliti u dvije kategorije: i to u male i velike. – Predznaci koji su se pojavili i završili. – predznaci koji su se pojavili i koji još traju i povećavaju se, i ovi predznaci će biti intenzivniji. – predznaci koji se još nisu desili, i to su poznati kao ”veliki predznaci Sudnjeg Dana” i oni će se pojaviti pred sami kraj smaka svijeta, kad se jedan pojavi ostali će doći tako brzo iza njega kao kad lančić pukne koji je nanizan bobčićima pa počnu padati jedan za drugim.

 

Aktuelno

Tribina


Petak poslije jacije namaza

Slijedi

Ramazanski Bajram

04.06.2019 - 06:13 sati

Countdown
završen

Login za članove